Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Agathocles/Melophobia cs

Agathocles / Melophobia : We Accept Cash

C22 black cassette (professionally dubbed) / Agathocles songs mixed with Melophobia sounds
package includes: double printed yellow collaged cover, greek credit card, german paper bondage.
hand numbered edition of 33

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου