Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Kavera : ' Nocte Somnia '

illicit tapes / cs release
Dec 2011 / 12 copies
b/w xeroxed tape covers
6 tracks / 30 minutes
(both sides play the same!)
Kavera : ' Nocte Somnia '
Brazil / dark ambient
prices (postage included) :
3€ - tape / cdr > EUROPE
4$ - tape / cdr > REST

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου